Sierskor online

En sierska eller spådam eller varför inte spågubbe, kärt barn har många namn, är en person som har förmåga att se och tolka framtiden, eller hävda att de kan göra det. Det finns i dag inga vetenskapliga bevis eller belägg för att detta skulle fungera i realitet, men förmånga människor är det tillräckligt med att de tror på det. Vi kan bevittna och hundra tusentals människor som anser sig hjälpta och fått se spådommar slå in med exakthet, såda exakthet att det skulle vara omöjligt att veta såvida man ej kunne se in i framtiden.

En sierska/siare använder sig ibland av någon form av divination för att försöka förutsäga framtiden. Det kan vara en ägodel från den som ska spås, en kristallkula, pendel, tarotkort, benknotor, mönstret efter kaffe eller te-sump i botten av en kopp eller mönstren i handflatan