Spå i runor

Runor är den nordiska mytologins motsvarighet till Tarot, eller kula. Arketyperna i Runorna associeras med de nordiska Gudarna. Att spå med runor är ett urgammalt sätt att spå på som har nära anknytning till våra nordiska traditioner. Den vanligaste runrad som används vid spådom är den urnordiska 24 runors futhark. Att spå sig med runor är ett enkelt sätt att spå sig och runorna ger raka svar på frågor. Oftast drar man bara en runa ur påse eller i blindo från ett bord för att få svaret på sin fråga. Man kan även lägga olika rader eller system för att tillgå djupare svar.