Spå i Tarot - Tarotkort Online

Att bli spådd i tarotkort online

Idén att spå i tarotkorten härstammar från 1700-talet och bruket lever kvar än idag. Den förste person som nämner spådom med tarotkort är schweizaren Antoine Court de Gébelin (1719-1784) i hans stora bokverk Le Monde primitif från 1773-1784. Antoine Court de Gébelin hävdade att tarotkortleken uppfanns av fornegyptiska präster och att den representerar någon slags gudomlig visdom.

I dag blir det allt vanligare att man kan spå sig i tarotkort online genom att ett medium eller sierska lägger en tarotstjärna åt dig för tt sia din framtid. Detta system är ett vanligt sätt att bli spådd på i Sverige.